anna kowalczyk, teksty z kwietnia 2011 roku

3 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest an­na ko­wal­czyk.

Wyjątko­wych ludzi nie przes­ta­je się lu­bić tyl­ko dla­tego, że przek­roczy­li gra­nice włas­nych pragnień. 

aforyzm dnia z 2 sierpnia 2014 roku
zebrał 315 fiszek • 26 kwietnia 2011, 02:21

Diament bez szli­fu nie budzi podziwu,
bez uczuć nie sposób poz­nać człowieka. 

aforyzm dnia z 7 października 2012 roku
zebrał 251 fiszek • 25 kwietnia 2011, 02:18

* * *

w sym­biozie ekstazy
myślą do­tykam Twych oczu

od­dechy sple­cione
i szep­ty co­raz gorętsze

dłonie nie mo­je, nie Two­je
już nasze

us­ta zachłan­nie
czer­piące
siebie
nawza­jem...

i słowa, których brak było
te­raz wiemmam wszystko... 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 1 kwietnia 2011, 04:26

anna kowalczyk

po­niżej ciszy naj­piękniej brzmi... dotyk

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anna kowalczyk

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 grudnia 2016, 00:51Julka 10 sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 13:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 00:04Irysowa sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]