anna kowalczyk, teksty z listopada 2013 roku

1 tekst z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest an­na ko­wal­czyk.

...bo przy To­bie mo­je myśli milkną
i na­wet słowa stają się niewygodne
gdy od­wra­cam nasz czas, spóźniony o dotyk

a kiedy zmie­rzysz świat i wrócisz
znaj­dziesz mnie tam, gdzie zgu­biłeś samotność

i niepo­kor­ny szept ubie­rzesz w spokój o zapachu

mango... 

myśl
zebrała 300 fiszek • 30 listopada 2013, 21:27

anna kowalczyk

po­niżej ciszy naj­piękniej brzmi... dotyk

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anna kowalczyk

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 grudnia 2016, 00:51Julka 10 sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 13:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 00:04Irysowa sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]