anna kowalczyk, teksty z marca 2012 roku

12 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest an­na ko­wal­czyk.

* * *

czułam jej od­dech, do­tyk zim­nych rzęs
i znak za­pyta­nia w oczach,
lśniła moim światłem życia...

po scho­dach zmierzchu

pos­kro­miona ciepłą jeszcze łzą

odeszła 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 29 marca 2012, 23:51

powroty,
wyt­rwałość niezbędnych 

myśl dnia z 18 czerwca 2014 roku
zebrała 139 fiszek • 22 marca 2012, 07:14

lubię
ubierać się w dzi­kie zmysły Two­jej wrażliwości,
niewyczer­paną roz­koszą stąpać po ar­kuszach nieba,
i w wiel­kim zamęcie zma­gań Nas...
lubię
doj­rze­wać Tobą 

myśl
zebrała 89 fiszek • 18 marca 2012, 23:56

je­dyny cel, który ogar­nia wszys­tkie inne,
iść To­bie naprzeciw... 

myśl
zebrała 103 fiszki • 13 marca 2012, 21:12

ich rozmowa,
ko­bieta to serce,
mężczyz­na zaś głowa 

myśl
zebrała 91 fiszek • 12 marca 2012, 20:59

* * *

złote noz­drza wychy­liły się zza chmur
łopot łabędzich skrzydeł
przeciął
ciężkie od westchnień
powietrze

ma­ki schy­liły głowy ku zachodowi
wdzięcznie wypatrując
krop­li nasączo­nej roz­koszą deszczu

na­wet źdźbła traw
za­sypiając prawie
ro­man­sują złotym kłosem

a Słońce pros­tu­je promienie...

:) 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 11 marca 2012, 13:55

Nie ufaj tym, którzy ufają Ci bezgranicznie. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 9 marca 2012, 10:14

...miłość i uśmiech, to naj­le­piej dob­ra­na para...:) 

myśl
zebrała 91 fiszek • 7 marca 2012, 23:30

i są ciem­ności,
w których je­dynym światłem jest Twój uśmiech,
są his­to­rie bez przebrania,
jest czułe milczenie
i mo­ja niepew­ność,
za­wie­szo­na na os­tatnim gu­ziku Two­jej koszuli... 

myśl
zebrała 111 fiszek • 6 marca 2012, 20:41

kiedy słowo ig­ra z czynem,
myśl po­pada w rezygnację 

myśl
zebrała 83 fiszki • 4 marca 2012, 22:56

anna kowalczyk

po­niżej ciszy naj­piękniej brzmi... dotyk

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anna kowalczyk

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 grudnia 2016, 00:51Julka 10 sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 13:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 00:04Irysowa sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]