anna kowalczyk, aforyzmy

13 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest an­na ko­wal­czyk.

po­niżej ciszy
naj­piękniej brzmi...
dotyk 

aforyzm dnia z 13 sierpnia 2015 roku
zebrał 344 fiszki • 8 kwietnia 2012, 12:49

im więcej wiesz, kim jes­teś przed Bogiem,
tym mniej czu­jesz się "dot­knięty "
przez ludzi 

aforyzm
zebrał 230 fiszek • 2 marca 2012, 19:47

Od­rzu­cone uczu­cia są jak od­rzu­ceni ludzie...
zmuszają nas do płace­nia słonej ce­ny za trzy­manie
ich w odosobnieniu. 

aforyzm
zebrał 200 fiszek • 20 grudnia 2011, 02:13

Ko­bieta mówi, by zna­leźć odpowiedź,
Mężczyz­na ot­wiera usta,
gdy od­po­wiedź już znalazł. 

aforyzm
zebrał 199 fiszek • 16 grudnia 2011, 23:51

R o m a n s
po­goto­wie seksualne
w służbie cho­rych uczuć. 

aforyzm
zebrał 189 fiszek • 7 grudnia 2011, 19:16

Miłość nie umiera.
Ona tylko
zmienia zamki. 

aforyzm dnia z 28 kwietnia 2015 roku
zebrał 230 fiszek • 28 listopada 2011, 19:24

Słowa zam­knięte mil­cze­niem gu­bią adresy. 

aforyzm dnia z 18 września 2015 roku
zebrał 260 fiszek • 11 października 2011, 18:55

Życia nie wys­tar­czy ub­rać w kształt zegara,
trze­ba jeszcze drgnąć wskazówkami. 

aforyzm
zebrał 205 fiszek • 22 sierpnia 2011, 01:11

Na­wet ta­lent ma dwie twarze. 

aforyzm dnia z 30 września 2012 roku
zebrał 190 fiszek • 8 sierpnia 2011, 00:38

Nie proś o szklankę wo­dy tych , którym ofiaro­wałeś swoją stud­nię . 

aforyzm dnia z 7 kwietnia 2012 roku
zebrał 330 fiszek • 10 lipca 2011, 14:59

anna kowalczyk

po­niżej ciszy naj­piękniej brzmi... dotyk

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anna kowalczyk

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 grudnia 2016, 00:51Julka 10 sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 13:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 00:04Irysowa sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]