anna kowalczyk, ulubione teksty

20693 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Wy­rusze­nie na pus­ty­nie ma je­den man­ka­ment - ślady.
Małe szan­se że ni­mi podążą, a jed­nak się ich boimy. 

myśl • dzisiaj, 20:18

Mówią po­daj rękę, pomóż, daj dob­re słowo.
Może i bym po­daro­wał, gdy­byście też nau­czy­li mnie jak otrzymywać. 

myśl • dzisiaj, 20:16

Mogę być sam. Nie to­lerują moich ataków, a nie widzą te­go, że się tyl­ko bronię. 

myśl • dzisiaj, 20:15

Jesiennie już

Pan­ny brzozy
w błęki­cie nieba
złoty­mi dłońmi
smużą obłoki

Liść zli­zuje os­tatni od­dech lata. 

wiersz • wczoraj, 21:35

Al­bo nau­czy­my się pa­nować nad naszy­mi myśla­mi, al­bo to one na zaw­sze będą pa­nowały nad nami. 

myśl • przedwczoraj, 19:31

Spow­szechniałam mu.


Dedykowane 

myśl • 12 października 2018, 21:05

Jed­ni mają myśli sa­mobójcze, a ja mam myśli im­pe­rialis­tyczne; w obu tych przy­pad­kach to destrukcja. 

myśl • 11 października 2018, 20:22

mi-nie-das

mówi­li że wredny
fałszy­wa kanalia
że chci­wy i władzy żądny
że świ­nia i złodziej
ban­dy­ta nies­po­tyka­nego kalibru
że kłam­ca i manipulator
sto ra­zy gor­szy od zła samego

za­pytał: - dlaczego?

chciał sreb­rem lecz
złotem im pus­tkę wy­pełnił wszystkiego
 

myśl • 11 października 2018, 15:58

Pew­nych rzeczy nie da się przes­koczyć, dla­tego trze­ba się pod ni­mi przeczołgać. 

myśl • 9 października 2018, 13:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion