anna kowalczyk, ulubione teksty

20352 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Sklep z naszym światem

Sprzeda
z ko­lana
dzieciństwa strup
abyś tyl­ko się zaangażował
weźmie od ciebie ból
si­ny jak niebo
listopadowe

Na klęczkach
w kufajkach
z ta­nimi papierosami
w gębach
stare
po­pegeerow­skie baby
i dzwonek
na alarm w niebie
ra­tować przyszło
zza miedzy
umierający porządek... 

wiersz • wczoraj, 22:36

Taka z tobą chwila

Morze uderza o be­tono­wy brzeg
nożem
os­try piach skrzydłami
si­wego starca
de­mas­ku­je two­je spojrzenia

w nocy
ktoś porozgniatał
wszys­tkie wiśnie
na drzewach
twoich wątłych ramion

chodziłem na czworaka
chwiejąc się radośnie
sok z twoich stóp lizałem
a ty się śmiałaś

wiesz że niena­widzę wiśni
w dżemie je utopiłaś
z uśmiechem. 

wiersz • 17 listopada 2017, 23:20

- niech zdechnie!
rzekł oj­ciec niebóg do matki
cho­rego wyb­ry­ka natury
nie pot­ra­fiła za­bić cząstki siebie
ale nic nie mogła zrobić
le­karze daw­no poskłada­li swo­je zabawki
a stróż?
też się poddał
znów pił gdzieś z żalu
że dos­ta­je naj­gor­sze zadania

tyl­ko on czu­wał nad gasnącym płomykiem
osłaniał skrzydłami przed każdym pod­muchem wiatru

dziec­ko przeżyło
a wszys­cy dzi­wili się
że ma­luje ta­kie brzyd­kie anioły
 

myśl • 17 listopada 2017, 01:12

Bajka o tym jak Lenin uświadomił św Mikołaja

Dro­gie dzieci!
Na pew­no wiecie, kto to jest święty Mi­kołaj. Ale czy zna­cie całą prawdę skąd się wzięła ta oso­ba?
Myśli­cie, że przy­latu­je na sa­niach ciągniętych przez sześć re­niferów. Jed­nak nie jest to [...] — czytaj całość

opowiadanie • 16 listopada 2017, 20:35

Miej coś w so­bie z ha­zar­dzis­ty, pos­taw wszys­tko w końcu na siebie. 

myśl • 15 listopada 2017, 15:36

Le­piej jest wie­rzyć w siebie, upaść i się po­hara­tać, niż nie wie­rzyć w siebie i nie wstać. 

myśl • 15 listopada 2017, 01:01

Naucz się korzys­tać z dóbr ja­kie już po­siadasz, a te które po­siądziesz będą To­bie wier­nie służyć. 

myśl • 15 listopada 2017, 00:32

OD PO­WIET­RZA GŁODU OG­NIA I WOJ­NY WY­BAW NAS PANIE!

a może to właśnie naj­cenniej­sze da­ry dla człowieka
dla je­dynej is­to­ty na ziemi która nie prze­kazu­je
naj­lep­szych cech w ge­nach następnym pokoleniom
tyl­ko pośród ni­zin liczy
na popęd króliczy
 

myśl • 14 listopada 2017, 23:42

Prag­nienia ciągną w dół, ale to marze­nia są po to by je udźwignąć. 

myśl • 14 listopada 2017, 16:31

"Praw­da nig­dy nie trium­fu­je - wy­mierają tyl­ko jej prze­ciw­ni­cy." - Max Planck

"Praw­da cze­kająca na wy­mar­cie prze­ciw­ników naj­więcej katów zat­rudnia." - Irracja
 

myśl • 13 listopada 2017, 13:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja