anna kowalczyk, ulubione teksty

20407 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

M2 z piecem kaflowym

Mój zna­jomy dostał
soc­jalne mieszkanie
ale zro­bił w nim melinę
gdzie dziec­ko ciągle płacze

Węgiel przepił
a tu kły os­trzy zima
i ry­suje się mgłą w krajobrazie
on chy­ba ro­zumu nie ma

Już nikt mi nie pożycza
mają go za degenerata
który dług obiecał oddać
jeszcze przed końcem świata

Mój zna­jomy był wspa­niałym człowiekiem
z ko­lejką elektryczną
ale wszedł w związek z pijaczką
i ra­zem prze­pili wszystko... 

wiersz • wczoraj, 20:46

Humbert na łożu śmierci

In­spi­rowa­ne po­wieścią Vla­dimi­ra Nob­ko­va "Lolita"

niedoj­rzały owoc ma kwas­ny smak
dlacze­go miła masz tak mało lat
czuję ek­stazę gdy słyszę twój smiech
mój dob­ry Boże dlacze­go to grzech

gdzie jest gra­nica gdzie kończy się strach
gdzie rzeczy­wis­tośc a [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 18:08

Mo­wy i ak­cja. Nie dużo trze­ba, masz mo­tyw, to działasz, a jak nie masz, to ro­bisz ak­cję i jest motyw.
Zmotywowany? 

myśl • wczoraj, 02:42

Każdy fa­cet po­siada głębie, ja już sięgnąłem dna. 

myśl • 14 stycznia 2018, 19:56

poranek

uśmiech słońca
stygnę jeszcze
z obięć wyr­wa­na wczo­raj­szej nocy
i styg­nie mo­je ciało ser­ce i dusza
og­rze­wam się gorącą lam­pką czer­wo­nego wina
przyz­nam że kocham
ten pro­mień słońca
wpa­dający przez okno
dzięki te­mu za­pomi­nam
o lo­dowa­tym zim­nym chłodzie
które bi­je z two­jego serca 

wiersz • 14 stycznia 2018, 15:01

gdy czuć z pys­ka już nad ranem
i prob­le­my z wypróżnianiem
kiedy kłopot z nietrzymaniem
czy­jeś wi­ny domniemane
kiedy życie już się dłuży
a al­ko­hol przes­tał służyć
kiedy jad wy­cieka z pyska
pis­mo się roz­my­wa z bliska
gdy pros­ta­ta mózg
 [...] — czytaj całość

myśl • 13 stycznia 2018, 18:14

Noc w Górach Izerskich

Byłem
w górach

burza wściekła
przechodziła boso
deszcz
majaczył
w ra­mionach drzew
by­liśy je­dyny­mi dziedzicami
w przestworzach
spa­dały na nas sny nieba
zam­kniętych powiek
rzęsiście sze­leściła cisza
i nag­le bryła ciemności
sześcien­na i gęsta
prze­cięta jaskrawością
pow­lekła oczy
cisza
i bi­cie serca

w dali
nieokreślonej
światło schroniska
księżyc wyjrzał
przez roz­prutą zasłonę nieba...

( Chat­ka Górzystów mała na dłoni) 

wiersz • 13 stycznia 2018, 16:56

Dzień wypłaty - umysł rogaty
za tydzień już kiep­sko - por­tfel wklęsło. 

myśl • 12 stycznia 2018, 20:34

On ona i on

By­wają ta­kie dni, kiedy człowiek ma ochotę tyl­ko na to by za­paść się jak najgłębiej w po­duszkę. Ta nie­dziela właśnie ta­ka była. Prze­budziłem się przed połud­niem, gdy złośli­wy pro­myk słońca połas­ko­tał mnie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 stycznia 2018, 20:17

Czas krzy­kiem życia, śmierć je­dynie echem sekundy. 

myśl • 11 stycznia 2018, 17:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

taktojax