anna kowalczyk

300 tekstów – auto­rem jest an­na ko­wal­czyk.

i stoją po dwóch stro­nach krzyża
licząc grzechy w pa­cior­kach różańca

i dłonie ta­kie zimne
chciałyby dot­knąć te­go, co niemożliwe

i tyl­ko biel wy­dar­ta czerni
ma nadzieję na cud
...

bo tyl­ko On potrafi
roz­grzeszać spojrzeniem 

myśl
zebrała 282 fiszki • 23 czerwca 2014, 23:41

i dopóki chcesz być niewol­ni­kiem zła
nie przy­gar­nie cię
niebo

dob­ry człowieku 

myśl
zebrała 347 fiszek • 9 maja 2014, 22:55

i za­bierz mnie tam
gdzie Two­je us­ta grzeszą
nie­rzeczy­wis­tością chwil
może wte­dy zrozumiem
dlacze­go bo­li mnie

Two­je serce


Odtwórz  

myśl
zebrała 265 fiszek • 18 marca 2014, 21:44

to, że Bóg ub­rał Ci skrzydła Anioła
nie znaczy, że nie widzę w Tobie
Człowieka...

:) 

myśl
zebrała 284 fiszki • 12 marca 2014, 23:46

...a jeśli Cię na­wet prze­mil­czę
odejdę niemożli­wością powrotu
i w bos­kiej oczy­wis­tości zanurzę

ok­na ser­ca zos­ta­wię otwarte
pew­nością przebaczenia
i drzwi, choćby tyl­ko uchylone

...dla Ciebie człowieku wyz­naczo­ny czasem... 

myśl
zebrała 273 fiszki • 28 lutego 2014, 19:45

i nawet śnieg ma smak raju

tam, gdzie noc roz­sy­pała gwiazdy
spa­damy z chmur małymi aniołami
ub­ra­ni tyl­ko w siebie
łamiemy przes­trzeń niechcianą

tam dzień śnieżnym pocałunkiem
budzi szep­ty mową przeznaczenia
- pod ob­cym słońcem od­kry­wamy czułość
co swoją świętość prze­mil­czeć musi


tam, jak spłoszo­ny ptak wiję gniazdo
w Twoim sercu 

wiersz
zebrał 263 fiszki • 8 lutego 2014, 23:00

...bo przy To­bie mo­je myśli milkną
i na­wet słowa stają się niewygodne
gdy od­wra­cam nasz czas, spóźniony o dotyk

a kiedy zmie­rzysz świat i wrócisz
znaj­dziesz mnie tam, gdzie zgu­biłeś samotność

i niepo­kor­ny szept ubie­rzesz w spokój o zapachu

mango... 

myśl
zebrała 300 fiszek • 30 listopada 2013, 21:27

i po­wiedz, że ro­zumiesz
dlacze­go po­wiet­rze drży między nami
a ja będę żyć o je­den dzień dłużej
by poczuć Cię więcej

po trzecie 

myśl
zebrała 380 fiszek • 14 sierpnia 2013, 21:57

i przyp­nij mężczyźnie skrzydła
to za­raz chce

do nieba

:) 

myśl
zebrała 318 fiszek • 19 lipca 2013, 23:55

i na­wet to spoj­rze­nie two­je smut­ne lubię
kiedy ze złama­nym skrzydłem
wy­body­wasz co głębo­ko schowane
stworzo­ne na miarę wieczności

piękno człowieka

aniele 

myśl
zebrała 312 fiszek • 4 lipca 2013, 22:47

anna kowalczyk

po­niżej ciszy naj­piękniej brzmi... dotyk

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anna kowalczyk

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 grudnia 2016, 00:51Julka 10 sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 13:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 00:04Irysowa sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]